Framtidens krav på informations och kommunikationsteknik inom produktutveckling

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Möller, Victoria
Ryling, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom produktutveckling vill företag i framtiden arbeta med mer samverkan för att öka kvaliteten på produkter och spara resurser. Något som i sin tur ger ökad möjlighet för företag att lyckas på marknaden och vara konkurrenskraftiga. IKT-leverantören Dassault Systèmes erbjuder sina kunder en IKT-plattform där syfte är att öka samverkan mellan aktörer i produktutvecklingen. I studien undersöks hur plattformen kan utvecklas utifrån hur relationer ser ut i Dassault Systèmes kundnätverk. I relationerna undersöks vad som binder relationer mellan aktörer, hur förändringar sker samt vad aktörerna har för relation med IKT leverantören. För att ta reda på det har intervjuer utförts internt hos IKT-leverantören, men även externt hos aktörer inom kundnätverket. Studien har begränsats genom att endast några av Dassault Systèmes stora kunders nätverk har analyserats. Viktiga resultat som studien har kommit fram till är att de bindningar som behöver fokuseras på i framtida utformande av en plattform är de sociala och juridiska, som sätter begränsningar för samspel mellan aktörer. Det framgår även att de olika aktörerna har olika behov och därför gäller det att ta hänsyn till det vid utformande av en IKT-plattform. Aktörerna inom produktutveckling arbetar ofta utifrån små ständiga förbättringar och för att få dem att göra större förändringar krävs det att skapa ett behov hos kunden. Vid genomförandet av förändringar är det viktigt att ta i akt att hierarkin mellan aktörerna har påverkan på vem som kan genomföra förändringarna. Det gäller att IKT-leverantören fokuserar på rätt kunder som har möjlighet att implementera och sprida vidare plattformen. För att göra detta möjligt handlar det om att hitta en balans i företagets storlek och dess möjlighet att påverka andra aktörer i nätverket. Det är även viktigt att ha en relation mellan aktörerna och IKT-leverantören för att utformandet av plattform ska bli så bra som möjligt. Det som skulle hjälpa plattformens utveckling skulle vara att bland annat arbeta tvärfunktionellt för att bli mer lättillgänglig för kund. Resultatet ger en rekommendation till hur IKT-leverantörer bör arbeta i framtiden för att skapa en så användbar IKT-plattform som möjligt som ger förutsättningar för samspel i produktutveckling. Det säger hur plattformen ska utvecklas för samspel och hur leverantören av IKT-system ska arbeta för att nå ut till sina kunder.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index