Instance segmentation and pose estimation of assembly parts using deep learning and synthetic data generation

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2019
Författare
Lecerof, Jonas
Opheim, Torbjörn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index