BoStad2021: Utmaningen med samverkan

dc.contributor.authorLINDQVIST, OSKAR
dc.contributor.authorLARSSON, TOBIAS
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerGustafsson, Mathias
dc.contributor.supervisorGustafsson, Mathias
dc.date.accessioned2020-09-21T13:04:08Z
dc.date.available2020-09-21T13:04:08Z
dc.date.issued2020sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractBoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs kommun och näringslivet där målet är att, utöver nettotillskottet, bygga 7000 extra bostäder. Under projektet är ett av delmålen att etablera en fungerande samverkan mellan de inblandade parterna, detta har dock visat sig svårt. Syftet för rapporten är att undersöka vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre i samverkan inom projektet. Rapporten utgår från 26 semistrukturerade intervjuer med byggaktörer från näringslivet och projektledare från de tre involverade kommunala instanserna, samt en enkätundersökning från de 29 kommunala handläggarna som är involverade i projektet. Intervju- och enkätdata är hämtad från en undersökning gjord av en forskargrupp från Chalmers 2017. Denna data har analyserats och kompletterats med existerande forskning inom det berörda ämnet. Genom att sortera intervjudata i olika kategorier kartlägger rapporten de olika åsikterna respondenterna framförde under intervjuerna. De åsikter som mest frekvent lyftes var bland annat den gemensamma projektlokalen, vilket skapat bra förutsättningar för samverkan mellan de kommunala instanserna, men också flera negativa punkter där respondenterna menar att oklara styrdokument och mandatfrågor genomsyrat projektet. De slutsatser som rapporten härleder till är bland annat att det är ytterst komplex att etablera samverkan mellan flera parter som alla har olika organisationsstrukturer och interna svårigheter. Med styrdokument och avtal där ansvarsfördelning, tider och legala konsekvenser är mer tydligt uttryckta kan samverkan i framtiden fungera bättre. Det bör även ses över möjligheten för näringslivet att avlasta kommunen, där kommunen blir mer granskande istället för utförande.sv
dc.identifier.coursecodeACEX20sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/301748
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSamverkansv
dc.subjectplanprocessersv
dc.subjectkommunensv
dc.titleBoStad2021: Utmaningen med samverkansv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
2020 ACEX20 Lindqvist Oskar, Larsson Tobias.pdf
Storlek:
543.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: