Är tekniken boven eller räddningen i klimatomställningen? - Hur bör ett upphandlingsunderlag se ut?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2023
Författare
Hawby, Åse
Jonsson, Cajsa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I Parisavtalet från 2015 förband sig Sverige att ställa om till ett fossilfritt energi- och produktionssystem för att undvika en global temperaturökning på mer än 1,5oC. I omställningen mot klimatneutralt samhälle 2045 har svensk industri utforskat ny teknik som nya sätt att betrakta avfall som råvara i till exempel biomassa för drivmedel och slaggprodukter i cementtillverkning. Bygg- och anläggningsbranschen är viktigt i omställningen till ett klimatneutralt samhälle 2045. I regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen gemensamt formulerat en färdplan för att bidra till klimatneutralitet. Trots ambitionerna går omställningen trögt i bygg- och anläggningsbranschen där en av orsakerna kan vara myndigheters upphandling av infrastruktur som styrs i Lagen om offentlig upphandling (LOU). I upphandlingsprocessen ska beställande myndighet formulera ett tydligt underlag som formulera kvalitéter i målbeskrivningar eller i absoluta krav för teknik-, klimatåtgärder och miljöteknik. Entreprenörerna svarar med att ge förslag på genomförande. I de flesta fallen utvärderas anbud efter lägsta pris vilket ger beställarna möjlighet att ställa höga kvalitetskrav. Det finns också en risk som innebär att marknaden kan vara dåligt anpassad till att möta kraven, till exempel ekologiska som ofta kommer i konflikt med ekonomiska värden. Konsekvensen blir att anbudet som vinner upphandlingen kan sakna miljö- och klimatåtgärder som bidrar till klimatomställningen. Syftet med studien var att undersöka hur miljöfrågor hanteras inom offentlig upphandling i infrastrukturprojekt för att förstå aktörernas perspektiv, de roller som bidrar till hinder och möjligheter som påverkar utfallet från upphandlingen. Studien baseras på intervjuer med beställares och entreprenörers synvinkel på miljöanpassning och klimatomställningen i anläggningsbranschen. Den viktigaste slutsatsen var att miljöfrågor har avgränsats till klimatfrågor och beroende på hur intressenterna förstår miljöfrågan eller klimatomställning upplevs kraven i upphandlingen mer eller mindre tydligt
Beskrivning
Ämne/nyckelord
infrastrukturprojekt , offentlig upphandling , ekonomiska incitament , kravställning , miljö , klimatåtgärder
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index