Affärsspel En studie kring användningen av affärsspel på svenska ingenjörsutbildningar

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Edeslätt, Lucas
Grubb, Hannes
Helsing, Sebastian
Lundberg, Melker
Sjulin, Sofia
Toft, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ingenjörsstudenter är kända för att vara ambitiösa och drivna när det kommer till att ta sig an tekniska problem och lösningar. Men en utmaning som många studenter står inför är att deras utbildning ibland saknar praktisk arbetslivserfarenhet. Det är vanligt att ingenjörsstudenter förlitar sig på kurslitteraturen och teoretiska koncept för att lösa tekniska problem och för att förstå hur saker fungerar. Men i verkliga arbetslivssituationer krävs det oftast mer än bara teori för att kunna lösa komplexa problem och för att ta fram innovativa lösningar. Företag letar efter ingenjörer som inte bara har teoretiska kunskaper utan också praktisk erfarenhet och förmågan att hantera verkliga problem. För att övervinna detta gap mellan teori och praktik har det blivit allt vanligare att använda pedagogiska verktyg som kan överbrygga denna klyfta. Ett sådant verktyg är affärsspel, vilket är ett sätt att lära ut praktiska aspekter inom till exempel ekonomi och logistik på ett mer interaktivt sätt. Dessa spel ger studenterna möjlighet att tillämpa teoretiska koncept i praktiken och att uppleva olika scenarier som kan uppstå i verkliga arbetslivsproblem. Syftet med studien är att undersöka användningen av affärsspel på Sveriges tekniska högskolor, för att kunna karaktärisera samt ta fram kriterier för ett framgångsrikt affärsspel inom ingenjörsutbildningar. För att komma till en slutsats genomförs marknadsundersökningar och intervjuer med lektorer, professorer och programansvariga på flera högskolor och universitet i Sverige. Enligt teorier kring aktivt lärande, Blooms taxonomi och gamificataion kan det konstateras att användningen av affärsspel i undervisningen kan ha flera fördelar för studenterna. Från resultaten kan det sammanfattas att en av de största fördelarna med affärsspel är att de kan ge studenter en mer praktisk förståelse än vad som kan fås av att läsa kursmaterial eller lyssna på föreläsningar. Affärsspel tränar också praktiska färdigheter som är användbara i näringslivet, och kan öka studenternas lärande tack vare spelelement som kan implementeras.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
affärsspel , ingenjörsutbildning , erfarenhetsinlärning , simulation , aktivt lärande & gamification
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index