Inland waterway transport of containers on Göta älv in Sweden - Stakeholders’ opinions and logistic suppositions of the transport mode

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Axelsson, Victoria
Nilsson, Cornelia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Länder i Europeiska unionen inklusive Sverige upplever problem kopplade till överbelastade väg- och järnvägsnät till följd av den stora efterfrågan på transporter. På grund av detta har EU prioriterat en utvecklingsstrategi för en övergång från väg- till vattentransport. Anledningen är att minska utsläppen av växthusgaser och minimera trängseln, samt buller i mycket urbaniserade områden. Idag transporteras en låg andel av Sveriges totala transporter på inre vattenvägar trots att Göta älv, Mälaren och Vänern är fullt fungerande. Studien är avgränsad till containersegmentet och för ökade transporter på Göta älv.  Sex intervjuer har genomförts med olika aktörer inom området för transport på inre vattenvägar. Med syfte att överblicka den nuvarande situationen för transport av containrar på Göta älv, som ett möjligt framtida transportmedel. Studien har visat att en ökad användning av inre vattenvägar kan hjälpa till att leda till mer spridda transporter för Sverige. Infrastrukturen för inre vattenvägstransporter finns redan, men det behövs investeringar i superstruktur vilket är en av anledningarna till att containersjöfart inte används på Göta älv. Tack vare de höga kostnaderna för de nödvändiga investeringarna, har detta i sin tur lett till höga avgifter för de aktörerna som vill använda inre vattenvägarna för transport av gods.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Inre vattenvägar , Transport på Inre vattenvägar , Torrhamn , Aktörer , Göta älv , Transportmedel , Superstruktur , Infrastruktur
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index