Risk Assessment for Scenarios of Increased Water Levels - Problem Forecast and Management for Technical Facilities within the Municipality of Gothenburg

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc
Publicerad
2014
Författare
Emanuelsson, Johan
Jansson, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index