Hållbarheten hos fysisk transportinfrastruktur - En studie om ekonomisk och ekologisk hållbarhet för väg och järnväg i Sverige

dc.contributor.authorHansson, Karl-Johan
dc.contributor.authorNorlén, Karl
dc.contributor.authorPettersson, Malin
dc.contributor.authorSheikholeslami, Pouya
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerSerkitjis, Mihail
dc.contributor.supervisorInduchoodan, Govindan
dc.contributor.supervisorEbrahimi, Babak
dc.contributor.supervisorAdl-Zarrabi, Bijan
dc.date.accessioned2019-08-05T12:36:32Z
dc.date.available2019-08-05T12:36:32Z
dc.date.issued2019sv
dc.date.submitted2019
dc.description.abstractTransportinfrastruktur är av stor vikt för att samhället ska fungera och utvecklas. Människan lever idag över sina tillgångar och därför är det viktigt att ställa om samhället mot ett mer hållbart sådant. För att uppnå detta krävs förändringar på flera plan varav en viktig del är transportinfrastrukturen som i sin tur avgör vilket transportsätt som är mest gynnsamt ur användarsynpunkt. Denna fysiska transportinfrastruktur bör vara beständig samt ekonomiskt och ekologiskt hållbar för att säkerställa omställningen mot ett hållbart samhälle. Därför utförs detta kandidatarbete i syfte att såväl utreda som utvärdera den fysiska infrastrukturen i form av väg och järnväg ur ett ekologiskt samt ekonomiskt hållbart perspektiv i Sverige. Målet är sedan att jämföra dessa för att kunna avgöra vilken av de två transporinfrastrukterna som är att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv. För att uppnå detta genomförs en litteraturstudie, intervjuer med specialister på Trafikverket samt beräkningar i Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl huvudsakligen med fokus på faserna konstruktion och underhåll, som sedan analyseras för att sammanställas. Undersökningarna resulterar i att väg i de flesta avseenden är att föredra ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Sammanställningen av resultatet visar att den tekniska medellivslängden för såväl järnväg som väg är cirka 40 till 60 år. Den största påverkande faktorn gällande teknisk medellivslängd är de olika beståndsdelarnas individuella beständighet. Vägens anläggningskostnad varierar beroende på eventuellt behov av broar och tunnlar som generellt bidrar till att kostnaden ökar. Kostnaden för att anlägga väg varierar mellan 17 000 till 41 000 kronor per meter medan järnvägens är 40 000 kronor per meter. Väg har lägst koldioxidutsläpp vid nybyggnation och reinvestering men högst vid underhåll. Slutsatsen dras till att den fysiska infrastrukturen hos väg är mer hållbar både ekonomiskt och ekologiskt. Då denna slutsats inte tar hänsyn till operationsfasen, det vill säga användandet av väg och järnväg, kan den ifrågasättas. Fortsatta studier bör därför även inkludera hur ekonomiskt och ekologiskt hållbart det faktiska användandet av väg och järnväg ärsv
dc.identifier.coursecodeACEX10sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/300079
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectHållbarhetsv
dc.subjecttransportinfrastruktursv
dc.subjectjärnvägsv
dc.subjectvägsv
dc.subjectbeständighetsv
dc.subjectekonomisksv
dc.subjecthållbarhetsv
dc.subjectekologisk hållbarhetsv
dc.subjectKlimatkalkylsv
dc.titleHållbarheten hos fysisk transportinfrastruktur - En studie om ekonomisk och ekologisk hållbarhet för väg och järnväg i Sverigesv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
Kandidatarbete ACEX10-19-14 (Karl-Johan Hansson, Karl Norlén, Malin Pettersson och Pouya Sheikholeslami).pdf
Storlek:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: