Cykelöverfart som lösning för tillgänglig, trygg och säker cykeltrafik: en vägledning för kommuner vid införande av cykelöverfarter

dc.contributor.authorUnosson, Jacob
dc.contributor.authorDanieli, Anton
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerQu, Xiaobo
dc.contributor.supervisorLannér, Gunnar
dc.date.accessioned2021-06-09T09:41:16Z
dc.date.available2021-06-09T09:41:16Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractSyftet med denna rapport är att bidra till ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet beträffande cykeltrafiken i Kungsbacka kommun samt öka kunskapen om problemområdet. Rapporten redovisar och diskuterar hur det resonerats vid beslut beträffande nya cykelöverfarter i ett antal kommuner och lägger en grund för beslut för framtida utbyggnad av cykelnätet. För att uppnå syftet med rapporten och besvara frågeställningen görs en litteraturstudie, en intervjustudie samt en fältstudie. Litteraturstudien görs i form av en informationssökning. Den görs för att skapa större förståelse för ämnet och ligger till grund för att se vilka problem och risker det finns vid olika typer av utformningar och trafikförhållanden. Intervjustudien utförs som en kvalitativ studie. Den görs med hjälp av intervjuobjekt i form av trafikexperter från kommuner där flera cykelöverfarter införts. Frågorna i intervjuerna är ställda efter en lista av frågor som tagits fram för att besvara rapportens syfte och frågeställning. Slutligen genomförs en fältstudie på två korsningar i Kungsbacka. Korsningarnas lämplighet för att göras om till cykelöverfarter analyseras genom användandet av ett vägledningsdokument som skapats med hjälp av kunskapen från litteratur- och intervjustudien. Resultatet av rapporten tyder på att mycket information och kunskap finns hos de kommuner som infört cykelöverfarter. Här finns mycket information att samla in och bearbeta för att tillgängligöra för fler kommuner. Resultatet har lett till en vägledning för kommuner som planerar att införa cykelöverfarter. Korsningspunkterna i Kungsbacka som studerats visar på god potential för införande av cykelöverfarter och informationskampanjer blir av stor vikt för att skapa förståelse hos inblandade trafikanter. Cykelöverfarter ligger i tiden och talar för att denna typ av cykelkorsning bidrar till tillgängliga, säkra och trygga trafikförhållanden.sv
dc.identifier.coursecodeACEX20sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/302428
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectCykelöverfartsv
dc.subjectsäkerhetsv
dc.subjectCykelsv
dc.subjectframkomlighetsv
dc.subjecttrygghetsv
dc.subjecttillgänglighetsv
dc.titleCykelöverfart som lösning för tillgänglig, trygg och säker cykeltrafik: en vägledning för kommuner vid införande av cykelöverfartersv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX20 Danieli Anton, Unosson Jacob.pdf
Storlek:
10.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: