Förarmiljöer för framtidens fjärrtransportfordon

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Antblad, Lydia
Emilsson, Tea
Isaksson, Vera
Olsby, Amanda
Sylvia, Xie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektets syfte var att ta fram en förarmiljö i ett framtida fjärrtransportfordon som är attraktiv för unga förare med fokus på att främja välbefinnande och minska känsla av ensamhet. Under projektet genomfördes en grundläggande behov- och kravstudie hos ungdomar i generation Z samt hos personer som arbetar, eller har arbetat som fjärrbilsförare. Undersökningen ämnade till att utforska vad som är centralt för kommande generation unga förare, och även få förståelse för vilka problem som finns inom yrket och i användningen av hytten idag. Litteraturstudier genomfördes också för att få en fördjupad kunskap och förståelse inom relevanta områden. Under projektets andra halva låg fokus på ett valt fokusområde: ensamhet, och att hitta en lösning för att tillgodose de behov som identifierades inom fokusområdet. Projektets arbetssätt har varit iterativt och användarcentrerat genom hela processen. Arbetet resulterade i en problembild som beskriver de problemområden som finns både för förare och unga människor i den nuvarande situationen. Den innehöll följande problemområden: uppfattning av yrket, säkerhet, hygien, hytten och yrket. Utöver detta resulterade projektet också i ett slutkoncept, AURORA. Med hjälp av ljud, ljus och möjlighet till icke-verbal kommunikation ska AURORA öka förarens välbefinnande och minska känslan av ensamhet, och på så sätt attrahera framtidens unga förare. För att säkerställa att slutkonceptet uppfyller samtliga krav och önskemål behöver det testas mot användargruppen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index