Digitalisering av Närhälsans incheckningsprocess En studie om den digitala självincheckningen samt dess förbättringspotential inom organisationen

dc.contributor.authorAndersson, Emma
dc.contributor.authorAynedjian, Cynthia
dc.contributor.authorCarlsson Johjansson, Hannah
dc.contributor.authorGillberg, Zackarias
dc.contributor.authorKarlsson, Wilma
dc.contributor.authorNicander, Emilia
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economicsen
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorSmith, Frida
dc.date.accessioned2023-08-15T10:29:51Z
dc.date.available2023-08-15T10:29:51Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractFrågan om hur vården ska digitaliseras är en ständig debatt där politiska beslut ställer krav på vårdgivare. Ett exempel på ett sådant politiskt beslut är införandet av självincheckningsystem. Imatis är ett självincheckningsystem som har implementerats hos Närhälsans 104 vårdcentraler belägna i Västra Götalandsregion. Syftet med studien är att undersöka orsakerna till den låga utnyttjandegraden av självincheckningssystemet på Närhälsans vårdcentraler, ur ett vårdgivarperspektiv. Studien avser även att undersöka personalens påverkan av användningen samt ge förslag på vad som krävs för att öka möjligheten för patienter att använda självincheckningssystemet. Det teoretiska ramverket är baserat på vetenskaplig litteratur inom digitalisering, implementeringsproblematik, teknologisk acceptans och tjänstekvalitet. Teorin ligger som grund till en analys där en diskussion kring självincheckningssystemet hos Närhälsan presenteras. Resultatet diskuteras genom en tematisk analys där den kvalitativa och kvantitativa data kombineras. Studien har genomförts med en enkätundersökning som utgick till alla Närhälsans vårdcentraler. Enkätundersökningen har kompletterats med djupgående intervjuer av 8 personer för att få en djupare förståelse av skillnader mellan vårdcentraler med en hög respektive låg andel självincheckade patienter. Respondenterna bestod av IT-ansvariga (LITA) och ledningspersonal. Teori och empiri har diskuterats i korrelation för att besvara problemformuleringarna. För att öka användningen av självincheckningssystemet på Närhälsan behövs bättre kommunikation och samarbete mellan vårdcentralerna och centrala ledningen. Den centrala ledningen bör inrätta diskussionsforum och vårdcentralernas ledning bör utveckla strategier för att uppmuntra personalen att använda systemet, inklusive mål och belöningar. Dessutom bör den tekniska utrustningen revideras och förbättras för att undanröja begränsningar som kan hindra användningen av självincheckningssystemet.
dc.identifier.coursecodeTEKX18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12380/306835
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesTEKX18-23-11
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSjälvincheckningssystem
dc.subjectDigitalisering
dc.subjectTjänstekvalitet
dc.subjectTechnology Acceptance Model
dc.subjectImplementeringsproblematik
dc.titleDigitalisering av Närhälsans incheckningsprocess En studie om den digitala självincheckningen samt dess förbättringspotential inom organisationen
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX18-23-11.pdf
Storlek:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: