Byggbranschens hantering av plastavfall och tillvägagångsätt mot en hållbar återvinning: Plockanalys av brännbart avfall inom region väst

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Publicerad
2022
Författare
Hjort, Jesper
Lindman, Ida
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Plastavfallshanteringen kan förbättras i alla delar av samhället. Den svenska byggsektorn är den näst största plastkonsumenten idag, efter förpackningsindustrin. Denna rapport syftar till att studera byggsektorns plastförbrukning, särskilt emballage, som används vid transport av material till byggarbetsplatser. Forskning visar att det mesta av den använda plasten i Sverige används till energi genom förbränning i stället för att materialåtervinnas. I denna studie genomfördes en plockanalys på en återvinningsstation där tre containrar fyllda med förmodat förbränningsmaterial lämnades. Avfallet samlades in under den sista etappen av tre olika byggnadsprojekt och avfallsfraktionerna kategoriserades som emballageplast, övrig plast och övrigt avfall. Av totalt 1750 kg avfall utgjorde 86 kg emballageplast, 133 kg materialplast och 1531 kg övrigt avfall. Den upplevda volymen av plast är däremot större än dess procentuella vikt, vilket kan uppfattas som ett missvisande resultat. En slutsats av forskningen visar på en stor förbättringspotential i hur plast hanteras inom byggsektorn. Att sortera avfall efter att det har lämnat byggarbetsplatser är ett kostsamt jobb, som kanske inte ens görs eftersom det mesta har visat sig gå till förbränning i slutändan. Framtida studier bör göras om hur rutiner och praxis kan förbättras, hur incitament kan implementeras och hur korrekt plasthantering kan belönas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Återvinning, plastavfall, Byggnadsbranschen, brännbart avfall
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index