Modellering och verifikation av hjulupphängning för ett ultralätt elfordon

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Gustafsson, Niklas
Gustafsson, Marcus
Andersson, David
Ekberg, Christine
Rydberg, Jonathan
Holst, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fastkroppsmekanik , Transport , Solid mechanics , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index