Del av nitat fackverk i järn

Typ
Program
Publicerad
1985
Författare
Modellbyggare
Martinius, Carl-Johan
Olivegren, Linda
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en detalj av en fackverkstakstol av järn, en sk Engelsk takstol som nitades ihop utan svetsningar. Detaljen är en knutpunkt mellan den bärande takstolen och två stag varav det ena endast tar upp dragspänning (plattjärn), och det andra tar upp både drag- och tryckspänningar (vinkeljärn). Mellan takstolarna förekom sk vindförsträfningar av vinkeljärn och plattjärn lagda diagonalt mellan knutpunkterna och infästade i särskilda anslutningsplåtar. Vindförsträfningarna sattes i regel inte mellan alla takstolarna utan mellan vart annat, vart tredje eller vart fjärde fack. Järntakstolarna ställdes oftast på mellan tre och sex meters avstånd från varandra och bar upp åsar (av t ex Z-profil eller trä) på vilka taktäckningen vilar. Exempel på taktäckning är vågplåt eller glas. Användes träåsar kunde dessa läggas tätare, olika tätt beroende på taktäckningsmaterial.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:2,5
Teknik / material
Index
1985-22