Del av nitat fackverk i järn

dc.contributor.otherMartinius, Carl-Johan
dc.contributor.otherOlivegren, Linda
dc.date.accessioned2021-07-02T10:13:28Z
dc.date.available2021-07-02T10:13:28Z
dc.date.issued1985
dc.description.abstractModellen visar en detalj av en fackverkstakstol av järn, en sk Engelsk takstol som nitades ihop utan svetsningar. Detaljen är en knutpunkt mellan den bärande takstolen och två stag varav det ena endast tar upp dragspänning (plattjärn), och det andra tar upp både drag- och tryckspänningar (vinkeljärn). Mellan takstolarna förekom sk vindförsträfningar av vinkeljärn och plattjärn lagda diagonalt mellan knutpunkterna och infästade i särskilda anslutningsplåtar. Vindförsträfningarna sattes i regel inte mellan alla takstolarna utan mellan vart annat, vart tredje eller vart fjärde fack. Järntakstolarna ställdes oftast på mellan tre och sex meters avstånd från varandra och bar upp åsar (av t ex Z-profil eller trä) på vilka taktäckningen vilar. Exempel på taktäckning är vågplåt eller glas. Användes träåsar kunde dessa läggas tätare, olika tätt beroende på taktäckningsmaterial.sv
dc.format.extent30 x 35 x 20 cm
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/303403
dc.publisherChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniksv
dc.publisherChalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineeringen
dc.relation.referencesKarlsson, Valfrid: Lärobok i husbyggnadskonstruktioner IV.
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.titleDel av nitat fackverk i järnsv
local.extent.scale1:2,5
local.identifier.index1985-22
local.statusGallrad
Ladda ner