Migrering till en molnbaserad e-posttjänst för optimering av QBIS Service Desk

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Bawi, Mustafa
Faizi, Abbas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det här examensprojektet syftade till att undersöka effektiviteten av att migrera en lokal mailserver till molnet för att optimera service-desken för QBIS. En stor del av projektet ägnades åt att utforska QBIS:s befintliga infrastruktur, service-desk kraven och de potentiella fördelarna och utmaningarna med att migrera till molnet. I detta projekt användes Microsoft Azure som molntjänstleverantör för QBIS:s behov. Projektet innefattade flera steg, inklusive att konfigurera den molnbaserade miljön samt att konfigurera molntjänster för att integreras med QBIS service-desk. SaaSapplikationen lanserades inte i produktion på grund av att den var ofullständig inom vissa områden. Däremot är en stor del av strukturen och kraven för applikationen på plats. SaaS-applikationen är framgångsrikt implementerad med alla Microsofts molntjänster och hämtar mail-data från Microsoft Graph API. Applikationen kan även hantera mail-ärenden till QBIS:s webAPI och är integrerad med QBIS-miljön. Resultaten från detta projekt har gett värdefulla insikter för företaget samt för andra företag som överväger att migrera sin IT-infrastruktur till molnet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Microsoft Azure , Molntjänster , Molnmigrering , Lokal-mailserver , SaaS-applikation , Servicedesk , Microsoft Graph API
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index