Arkitekter och konstruktörer: en studie av professionernas samverkan i designprocessen

dc.contributor.authorLöfstedt, Jakob
dc.contributor.authorStern, Kajsa
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerOlsson, Karl-Gunnar
dc.contributor.supervisorOlsson, Karl-Gunnar
dc.contributor.supervisorSöderberg, Axel
dc.date.accessioned2021-06-29T15:47:19Z
dc.date.available2021-06-29T15:47:19Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractMånga upplever att svenskt byggande inte uppnår samma nivå på gestaltning och kvalité i en internationell jämförelse. Vad kan det i så fall bero på? Ett samtal med en ingenjör från VBK väckte denna fråga och inspirerade oss till att undersöka den vidare. Syftet är att, genom en mindre internationell jämförelse, undersöka arbetet i designprocessen med utgångspunkt i samspelet mellan arkitekter och konstruktörer. En litteraturstudie gav både ett historiskt perspektiv på branschen och utvecklingen av olika roller samt en inblick i hur frågorna diskuteras idag, i både svensk och inter nationell kontext. Med utgångspunkt i bland annat EUs Davosdeklaration, ”Towards a higher Baukultur”, lyftes frågorna ytterligare genom resonemang kring innebörden av kvalité i byggandet. Genom intervjuundersökningar där urvalet representerade såväl konstruktörer som arkitekter, från både svenska och internationella kontor, bearbetades frågan vidare. Ur intervjuerna framkommer en tydlig gemensam öns kan om interdisciplinärt och tidigt samarbete i designprocessen. En tydlig skillnad som framkommer är att i den svenska kontexten så har entreprenören och projektle daren en tydlig påverkan på designprocessen, medan i den internationella kontexten har arkitekten ofta ett mer övergripande ansvar. Ur den internationella jämförel sen framkommer det också att samarbetet mellan disciplinerna starkt influeras av kulturella mönster. Intervjuerna gav en bild av ett mer öppet och gränsöverskridan de samtal i de internationella projekteringsprocesserna medan aktörerna i Sverige i högre utsträckning höll sig till sin egen uppgift. Sammanfattat visar undersökningen att konstruktörer och arkitekter ser behov av och önskar en förändrad designprocess med större fokus på tidiga skeden och med en kultur som präglas av samarbete och gränsöverskridande engagemang.sv
dc.identifier.coursecodeACEX20sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/302838
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectDesignprocesssv
dc.subjectKvalitetsv
dc.subjectByggandesv
dc.subjectArkitektsv
dc.subjectKonstruktörsv
dc.subjectSamarbetesv
dc.subjectInternationellsv
dc.subjectSverigesv
dc.subjectGestaltningsv
dc.subjectBaukultursv
dc.titleArkitekter och konstruktörer: en studie av professionernas samverkan i designprocessensv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX20_Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik av Jakob Löfstedt & Kajsa Stern 2021.pdf
Storlek:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Bild saknas
Namn:
license.txt
Storlek:
1.51 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: