Real optionsanalys i utvecklingsprojekt

dc.contributor.authorJuliusson, Erik
dc.contributor.authorAndersson, Erik
dc.contributor.authorRavegård, Linnea
dc.contributor.authorFriberg, Carl
dc.contributor.authorLjungqvist, Elias
dc.contributor.authorWasenius, Nicklas
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorWramsby, Gunnar
dc.date.accessioned2022-06-09T07:03:42Z
dc.date.available2022-06-09T07:03:42Z
dc.date.issued2022sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractHur företag bäst sätter sitt kapital i arbete för att nå så hög avkastning som möjligt är en målsättning som företagsledningar arbetat utefter i århundraden. Således har frågan banat väg för omfattande forskning på ämnet investeringskalkylering i syfte att hitta den mest rättvisande metoden för att jämföra värdet av olika investeringsalternativ. De värderingsmetoder som dominerar i praktik är nettonuvärdes-, internränte- och återbetalningsmetoden, men det går att argumentera att dessa metoder inte tar tillräcklig hänsyn till framtida beslutsmöjligheter och således undervärderar projekt som möter stora osäkerheter. Studien syftar till att undersöka när real optionsanalys är en lämplig metod att använda för aktörer som arbetar med projekt med stora osäkerhet och som har lång tidshorisont. Det teoretiska ramverket är baserat på vetenskaplig litteratur inom området. Teorin ligger sedan till grund för en analys där diskussion kring real optionsanalys och de dominerande värderingsmetoderna förs. I analysen diskuteras värderingsmetodernas fördelar och nackdelar, samt vilka förutsättningar som krävs från organisation och ledning för implementering av real optionsanalys. Vidare ingår i teorin även ett avsnitt om hur real optionsanalys kan bidra till FN:s globala mål som sedan diskuteras i analysen. Studien har genomförts med hjälp av en litteraturöversikt där relevant teori har insamlats. Litteraturöversikten har kompletterats med företagsintervjuer där 23 personer har intervjuats för att få företags perspektiv på projektvärdering, företagens process från idé till avslutat projekt samt hur de ser på osäkerheter. Majoriteten av respondenterna arbetar med projektledning och tar fram beslutsunderlag eller fattar beslut om projektåtagande. Teori och empiri har sedan legat till grund för att besvara frågeställningarna. Under studien framgick att användandet av real optionsanalys som värderingsmetod är högst begränsat, men att företag har framtida beslutsmöjligheter och därmed optioner i åtanke vid projektplanering, även om dessa inte ingår i de finansiella modellerna. Detta på grund av att real optionsanalys är en olämplig värderingsmetod såvida inte aktören befinner sig i en bransch med parametrar som är enkla att estimera, samt har en flexibel arbetsprocess under projektets gång.sv
dc.identifier.coursecodeTEKX04sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/304610
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesTEKX04-22-01sv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectreala optionersv
dc.subjectreal optionsanalyssv
dc.subjectprojektvärderingsv
dc.subjectinvesteringskalkylsv
dc.subjectstrategisk managementsv
dc.subjectprojektplaneringsv
dc.subjectvärderingsmetodersv
dc.titleReal optionsanalys i utvecklingsprojektsv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX04-22-01.pdf
Storlek:
956.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.51 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: