EU Ship Recycling Regulation

dc.contributor.authorHolmberg, Fredrik
dc.contributor.authorHansson, Fredrik
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciencesen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:58:36Z
dc.date.available2019-07-03T14:58:36Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractLika många fartyg som byggs skall förr eller senare även återvinnas. Allt som oftast hamnar dessa hos oansvariga företag i Sydasien där efterfrågan på återvunnet stål och tillgång på billig arbetskraft ger dessa stora ekonomiska fördelar och möjligheten att driva upp priserna. Miljö och människor vid dessa anläggningar får i stor utsträckning lida konsekvenserna då återvinningsprocesserna här sker under undermåliga förhållanden. Initiativ som successivt har tagits på internationell nivå för att avhjälpa problemen har än så länge antingen systematiskt kringgåtts eller inte kunnat träda i kraft i brist på stöd, såsom i fallet med Hong Kong-konventionen. 2018 så börjar istället EU Ship Recycling Regulation gälla vilken ämnar att förmå fartygsägare i EU att återvinna sin flotta vid godkända anläggningar. Studien syftar till att undersöka om förordningen väntas leda till att fler fartyg faktiskt kommer att återvinnas vid de fartygsåtervinningsanläggningar som idag är upptagna på Den Europeiska Förteckningen och om dessa isåfall har kapaciteten att ta marknadsandelar från konkurrenter i öst, samt att klargöra de allmänna förväntningarna och inställningen kring denna. Arbetet har genomförts som en fallstudie och till grund för resultat och slutsats ligger intervjuer med representanter från olika delar av sjöfartsbranschen samt litteratur i form av vetenskapliga artiklar, lagtexter och årsrapporter från icke-statliga organisationer Av resultatet kan det konstateras att de EU-godkända fartygsåtervinningsanläggningarnas nuvarande arbetsbörda förväntas förbli nästintill oförändrad då även detta regelverk tycks vara alltför lätt att gå runt. Kapaciteten hos dessa är i hög grad anpassad för att återvinna mindre fartyg och kan även i framtiden räkna med att vara konkurrenskraftiga inom detta segment men förväntas inte byggas ut för varken större eller fler fartyg då behovet saknas. EU Ship Recycling Regulation anses dock vara ett steg i rätt riktning och lär påskynda en ratificering av Hong Kong-konventionen vilket i förlängningen således bidrar till en mer hållbar och ansvarstagande industri globalt.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/256430
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectInnovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
dc.subjectMarin teknik
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectInnovation & Entrepreneurship
dc.subjectMarine Engineering
dc.titleEU Ship Recycling Regulation
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
256430.pdf
Storlek:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext