Utveckling av hjälpmedel för inlärning : Med avseende på städindustrin

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2019
Författare
Pålsson, Annika
Tucak, Haris
Zekan, Adna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index