Utveckling av hjälpmedel för inlärning : Med avseende på städindustrin

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
Pålsson, Annika
Tucak, Haris
Zekan, Adna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Mechanical Engineering, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material