Spelbaserad lärplattform. Kan spelifiering av en högskolekurs öka studenters motivation inom skolan?

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2016
Författare
Andersen, Tobias
Nilsson, Emilia
Tao, Alex
Tegman, Joel
Tegnander, Niklas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport beskriver framtagningen av en webbapplikation vars syfte är att öka engagemang för studier vid högskolan. Det är vanligt att engagemanget hos studenter vid högskolan varierar beroende på vilka kurser de läser. Med lågt engagemang finns det risk att skolarbetet påverkas negativt. Projektets mål är att försöka hitta ett sätt att få studenter att känna sig mer engagerade till studier med hjälp av konceptet spelifiering. När webbapplikationen utvecklats utfördes ett användbarhetstest för att undersöka hur intuitiv den var att interagera med. Vid testerna tydliggjordes vissa brister med designen, vilket försvårade utvärderingen av spelifiering som koncept. För att bättre undersöka hur väl applikationen underbygger och ökar engagemang hade en längre period av utvärdering behövts. Optimalt hade varit att följa studenter som använder applikationen medan de studerar. Baserat på testresultaten finns dock indikationer på att spelifiering har potential inom lärandet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index