Plattformsoberoende Applikationsutveckling för Smarta Mobiltelefoner Är en plattformsoberoende utvecklingsmiljö framtiden av mobil applikationsutveckling?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Eghogo, Illeso
Hejderup, Joseph
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport är en sammanställning av en studie av tre etablerade plattformsoberoende utvecklingsmiljöer för mobilapplikationer. En utvärdering har genomförts för att undersöka om dessa utvecklingsmiljöer på allvar kan utmana de vanligaste nativa utvecklingsmiljöerna, Android SDK och XCode. En inventering av olika plattformsoberoende utvecklingsverktyg gjordes initialt för att finna de tre bästa utmanarna på marknaden. För att kunna utvärdera de valda plattformsoberoende utvecklingsmiljöerna har en identisk applikation skapats med varje utvecklingsverktyg och därigenom bildat en uppfattning av användarvänligheten hos den specifika utvecklingsmiljön och dess potential. Denna strategi gör det möjligt att kontrollera att de inbyggda resurserna i mobiltelefonen t.ex. kamera, GPS, start och stopp funktioner för musik kan fås att fungera. På samma sätt som i den nativa utvecklingsmiljön utan några kompromisser. Jämförelsen av de undersökta plattformsoberoende utvecklingsverktygen visade att dessa hade brister i hårdvarustödet, begränsade möjligheter till felsökning och utvecklingsprocessen var stundtals tidsödande. Det förekom även i vissa utvecklingsverktyg att applikationen fungerade bra i Android men inte fullt ut iOS eller tvärtom. De plattformsoberoende utvecklingsverktygen hade genomgående bristande funktionalitet, men de har en stor utvecklingspotential och kommer sannolikt att ha en stor betydelse när det gäller applikationsutveckling i framtiden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index