Problem och datadelningslösningar vid icke-assisterade off-peak-leveranser

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Granerus Wiberg, Simon
de Jesus Hornig, Kailash
Lönnfält, Albin
Herbai, Erika
Johansson, Hampus
Nilsson, Kristian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På senare tid har uppmärksamhet riktats mot off-peak hour deliveries (OPHD) som en lösning på den överbelastade infrastrukturen i storstäder. Implementeringen av OPHD har bland annat hindrats av en asymmetrisk kostnadsfördelning då godsmottagaren upplever en ökad kostnad till följd av ökade löne- och säkerhetskostnader. Unassisted off-peak hour deliveries (U-OPHD) har potential att minska den ojämna kostnadsfördelningen och därmed förenkla implementationen av OPHD. Studien syftar därför till att undersöka vilka problem som uppstår vid U-OPHD och om det finns lösningar för att överbrygga problemen. I studien undersöks främst lösningar kopplade till datadelning. En kvalitativ studie genomfördes med hjälp av tio semistrukturerade intervjuer med personer som har flerårig erfarenhet inom logistik. Vidare utfördes en litteraturgranskning för att undersöka vad tidigare forskning kartlagt gällande OPHD, U-OPHD och datadelning inom logistik. Studien identifierar 13 problem vid U-OPHD, kopplade till fem problemområden; förtroende för U-OPHD, leveransprocessen, skalbarhet, ljudnivåer och asymmetrisk vinstfördelning. I linje med studiens syfte har sju datadelningslösningar till problemen presenterats, men även ett antal lösningar ej kopplade till datadelning. Studien har därför bidragit med insikter som kan vägleda en implementering av U-OPHD.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
off-peak hour delivery , OPHD , unassisted off-peak hour delivery , U-OPHD , urbana leveranser , logistik , datadelning , datadelningslösningar , informationsdelning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index