Användning av FEA vid designverifikationstester: En studie med analyser av en OnDosisprodukt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Singh, Amrita
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Examensarbetet illustrerar användning av finita elementanalyser (FEA) för att utvärdera om det är möjligt att använda FEA i designprocessen för att verifiera kravspecifikationen istället för att utföra tester på fysiska prototyper som är kostsamt och tidskrävande. En termo-mekanisk samt modalanalys har gjorts i Ansys som metod där olika upplagsvillkor har använts. Användarscenarion har beskrivits av företaget i linje med krav på testning i olika standarder, IEC och ISO i det här fallet. Som resultat har deformationer, spänningar till följd av en termisk last samt egenfrekvenser redovisats. Resultaten kan verifieras av företaget när tester på den fysiska produkten har gjorts för att göra en bättre utvärdering av hur tillförlitliga resultaten från Ansys har varit. Den modellen som används i Ansys för att göra analyserna har tillräckligt mycket detalj för att skapa rimliga resultat och kan användas för andra typer av analyser som är av intresse i framtiden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index