Hållbar dagvattenhantering för fritidsstugeområden - En fallstudie med multikriterieanalys för Lilleby.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2016
Författare
Berggren, Linnea
Norén, Elisabet
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Grundläggande vetenskaper, Hållbar utveckling, Vattenteknik, Building Futures, Basic Sciences, Sustainable Development, Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material