Design för nytt beteende vid matavfallssortering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Aasa, Ida
Bergman, Elisabeth
Friberg, Sofia
Petersson, Victor
Wahlgren, Linn
Westerlund, Sara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index