Sakernas internet: Cyberhot och möjliga motåtgärder

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Ek, Dennis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Användningen av sakernas internet har på senare tid ökat i rask takt. Genom att koppla upp produkter mot internet ges en organisation tillgång till ny funktionalitet som inte varit möjlig tidigare, men genom att koppla upp enheter mot internet blottläggs samtidigt dessa enheter för nya illasinnade aktörer som försöker ta kontroll över enheterna. Ett företag som använder sig av sakernas internet är Picadeli AB, vars företagsidé är att sälja sallad i lösvikt till konsumenter. Detta uppnås genom att Picadeli placerar salladsbarer hos butiker, varav de senaste generationerna av salladsbarer är anslutna till internet. Denna internetanslutning gör därmed Picadeli till en användare av sakernas internet (eng. Internet of Things), och följaktligen även en måltavla för illasinnade angripare. Genom användning av Microsoft Threat Modeling Tool 2016, samt kompletterande informationsinhämtning från de senaste årens forskningslitteratur har en lista över hot mot enheter i ett sakernas internet tagits fram, och utifrån denna lista har hotens relevans för Picadeli utvärderats. Resultat och lösningar på problemen som påvisats i denna utvärdering presenteras här, följt av generella riktlinjer — generaliserade utifrån listan över hot — som samtliga organisationer bör följa för att undvika säkerhetsbrister i sin infrastruktur för sakernas internet. Därmed är resultatet till nytta även för andra företag än Picadeli.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index