State-space experimental-analytical dynamic substructuring using the transmission simulator

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Applied mechanics (MPAME), MSc
Publicerad
2015
Författare
Scheel, Maren
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index