Världens bästa stad när det regnar: från projekt till långsiktigt hållbar affärsmodell

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Lyngö, Angelica
Sander, Ellen
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Göteborg är känt för att vara en av Sveriges regnigaste städer. I takt med klimatförändringarna kommer regnet som faller över stadens gator att öka och det blir allt viktigare att hitta alternativa sätt att hantera dagvattnet. År 2021 firar Göteborgs Stad 400 år och som en del av firandet initierades 2016 projektet Rain Gothenburg, med visionen om att göra Göteborg till världens bästa stad när det regnar. Genom att använda regnet som en resurs ses en möjlighet till att skapa kreativa lösningar för att ta hand om de ökade vattenmängderna och samtidigt göra staden än mer attraktiv och lustfylld. Projektet når sitt slut efter jubileet men arbetet mot visionen bör tas vidare. Examensarbetets syfte är att undersöka möjligheterna för ett koncept, likt Rain Gothenburg, att etablera sig på marknaden. Målet är att ta fram en affärsmodell som bidrar till en hållbar stadsutveckling och ett aktivt arbete för att sätta människan i centrum. Undersökningen utfördes genom en kvalitativ intervjustudie med respondenter, som alla har en koppling till Göteborg eller satsningar likt Rain Gothenburg, från den kommunala och privata sektorn. Det framtagna förslaget på affärsmodell består huvudsakligen av en kartläggning av de problem som belyses i den teoretiska referensramen och av respondenterna samt hur dessa problem kan lösas genom unika värdeerbjudanden. Studien visar att för att ett koncept likt Rain Gothenburg ska kunna ta tillvara på Göteborgs potential bör det organiseras privat istället för kommunalt. Förslaget på affärsmodell befinner sig i ett tidigt stadie och behöver vidare loop mot kund för att valideras.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
regn, Göteborg, affärsmodell, samverkan, kreativ, stadsplanering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index