Estimation of correction factors of railway-induced ground-borne noise from tunnels through rock covered by soil

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Andersson, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Transport, Akustik, Building Futures, Transport, Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material