Out-of-plane loading effects on slip-critical screw joints

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Karlsson, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik, Hållbar utveckling, Produktion, Applied Mechanics, Sustainable Development, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material