Termoelektrisk värmeåtervinning från fordonsavgaser. En studie om elgenerering med Peltierelement.

dc.contributor.authorForsgren, Johan
dc.contributor.authorMalmberg, Alexander
dc.contributor.authorMohideen, Arez
dc.contributor.authorStrandberg, Kajsa
dc.contributor.authorZäther, Richard
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekaniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Applied Mechanicsen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:49:18Z
dc.date.available2019-07-03T13:49:18Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractI dagens samhälle växer ständigt intresset för miljöfrågor och att minimera energiförluster för att skapa ett mer hållbart samhälle. Inom fordonsindustrin försvinner idag runt en tredjedel av den effekt som tillförs motorn via bränslet som värme med avgaserna. Projektet, som har genomförts för institutionen för Tillämpad Mekanik på Chalmers Tekniska Högskola, grundade sig i att ta till vara på denna spillvärme med hjälp av termoelektriska generatorer. Syftet var att undersöka möjligheten i att öka bränsleeffektiviteten genom applicering av Peltierelement längs avgassystemet. Projektet behandlade endast material som idag finns på marknaden och utveckling av nya material bearbetades ej. Problemet undersöktes genom simuleringar, beräkningar och experiment. Simuleringar genomfördes för att undersöka hur förändring av avgassystemets geometriska uppbyggnad och användandet av flänsar påverkade fordonet. Experimenten undersökte möjligheten och effektiviteten hos Peltierelement samt hur de beter sig vid sammankoppling av flera. Beräkningar gjordes sedan för att utvärdera olika möjligheter att utnyttja Peltierelement i avgassystemet. Resultaten visade svårigheter i att använda termoelektriska generatorer på ett fordon. Dessa svårigheter grundar sig i ökat mottryck i motorn vid geometriförändringar av avgassystemet. Av samma anledning ansågs dessutom applicering av flänsar på insidan och utsidan av röret svårtillämpat. De låga verkningsgraderna i dagens termoelektriska generatorer gör att det i dagsläget är svårt att motivera att konceptet skall appliceras i fordon. I framtiden, om bättre och billigare material kan utvecklas, finns en lovande potential för tekniken.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/224186
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesKandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2015:01
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectElektroteknik och elektronik
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectFarkostteknik
dc.subjectStrömningsmekanik och akustik
dc.subjectAnnan materialteknik
dc.subjectMaterialvetenskap
dc.subjectTransport
dc.subjectElectrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectVehicle Engineering
dc.subjectFluid Mechanics and Acoustics
dc.subjectOther Materials Engineering
dc.subjectMaterials Science
dc.subjectTransport
dc.titleTermoelektrisk värmeåtervinning från fordonsavgaser. En studie om elgenerering med Peltierelement.
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
local.programmeMaskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Bild (thumbnail)
Namn:
224186.pdf
Storlek:
13.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext