Ett arbetsliv i den post-coroniala världen

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Bohlin, Cecilia
Brehmer, Astrid
Elmlund, Hedvig
Huynh, Victor
Ingman, Molly
Åkesson, Melina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Antalet personer som föredrar att kunna växla mellan att jobba på distans respektive på kontoret ökade kraftigt under covid-19-pandemin. Inställningen till hybridarbete har förändrats drastiskt de senaste åren, men programvaror avsedda för arbete har inte kunnat hålla jämna steg eftersom de flesta av dessa inte är anpassade för att användas vid hybridarbete. Detta projekt undersöker problemen som uppkommer vid användning av existerande programvaror vid arbete i en hybridmiljö, med målet att utveckla en prototyp av en programvara som är bättre lämpad för att uppfylla användarens behov. Projektet har utförts tillsammans med företaget Hogia som arbetar med programvaruutveckling. Resultatet kan delas upp i tre delar. Den första delen beskriver de huvudsakliga problemen som uppstått vid hybridarbete, där hälsa och kommunikation var två viktiga områden. Den andra delen beskriver en prototyp av Hogia Share, en programvara som enkelt låter användaren dela sitt arbete så att flera kollegor att bidra till arbetet samtidigt. Den tredje redogör för en prototyp av Hogia BreakTime som har syftet att förbättra anställdas hälsa. Sammanfattningsvis kan resultatet användas av Hogia som underlag vid utveckling av framtida programvaror.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index