Prestandaövervakningssystem med självdiagnostik för framdrivningsmaskin av tvåtaktstyp

dc.contributor.authorKarlsson, Emil
dc.contributor.authorUdéhn, Erik
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin tekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technologyen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:13:45Z
dc.date.available2019-07-03T13:13:45Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractUnderhållsarbetet ombord på fartyg utförs vanligtvis baserat på driftstimmar och efter tillverkarens rekommendationer. I denna rapport undersöks för och nackdelar med att övergå till ett mer behovsprövat underhåll och möjligheten att skapa ett självdiagnostiserande prestandaövervakningssystem som baserar sin analys på insamlade mätvärdens karaktäristik. Syftet med ett sådant system är att identifiera effektförluster för att kunna åtgärda dem i ett tidigt skede och därigenom upprätthålla god bränsleekonomi. I detta arbete har den specifika bränsleförbrukningen, det vill säga gram bränsle per erhållen kilowattimme, valts som ett mått på bränsleeffektiviteten. En viktig del i det tidiga arbetet med den här rapporten var att samla in kvalitativ information från både erfarna maskinbefäl och från sistaårselever på sjöingenjörsprogrammet vid Chalmers tekniska högskola. Detta utfördes i fokusgrupper och resultatet från dessa visar på en tydlig skillnad i inställning och tilltro till ny teknik grupperna emellan. Rapporten undersöker för och nackdelar med jämförande analys, där aktuella mätvärden jämförs med en simulerad modell eller mot mätprotokoll från fabrik eller strax efter det att fartyget sjösatts, så kallad shop test och sea trial. I huvudsak undersöker rapporten dock möjligheterna att urskilja effektförluster och specifika fel endast genom att analysera hur mätvärden förhåller sig till varandra och förändras när det aktuella felet ökar i intensitet. För att undersöka felens inverkan på mätvärden används Kongsbergs maskinsimulator och därifrån har relevanta värden sparats och analyserats. De värden som uppvisat tydligast förändringar vid ett visst fel redovisas i rapporten som överskådliga diagram med procentuell förändring av initialvärde. Sammanfattningsvis framgår det av diagrammen att många fel ger liknande utslag vilket gör det svårt att urskilja karaktäristiska symptom. Det går också att konstatera att stora förändringar i uppmätta värden inte alltid ger stora variationer på bränsleförbrukning.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/179935
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectEnergi
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectTransportteknik och logistik
dc.subjectTransport
dc.subjectEnergy
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectTransport Systems and Logistics
dc.subjectTransport
dc.titlePrestandaövervakningssystem med självdiagnostik för framdrivningsmaskin av tvåtaktstyp
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen)
Ladda ner