Återhämtning av kryssningsbranschen efter Covid-19-pandemin - Rapport om kryssningspassagerarnas vilja att kryssa igen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Aspenström, Joel
Borg, Lukas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I slutet av 2019 började viruset Covid-19 spridas som en löpeld över världen. Spridningen av detta virus kom att utveckla sig till en pandemi som på många sätt påverkade sjöfartsnäringen och i synnerhet kryssningsnäringen. Denna rapport ämnar med hjälp av en kvantitativ internetbaserad enkätundersökning undersöka huruvida tidigare kryssningspassagerares syn på kryssning har förändrats. Arbetet utförs på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Några intressanta resultat framkom efter utförd undersökning. Bland annat önskade passagerarna mycket transparens gällande rederiernas rutiner och förhindrande åtgärder av smittspridning ombord. Ytterligare ett resultat som besvarade rapportens huvudfrågeställning var att kryssningsresenärernas vilja till att åka på kryssning verkade ha minskat något. Enligt rapportens författare ansågs detta resultat inte överraskande. Däremot ansågs det mer överraskande hur lite förtroendet för rederierna minskat. Resultaten av rapporten är av betydelse då de påvisar den generella trenden inom kryssningsindustrin och ger rederier en form av marknadsundersökning för att på bästa sätt kunna gå sina kunder till mötes. Viktiga avgränsningar som gjorts i rapporten är att den enbart fokuserar på tidigare kryssningsresenärer. Detta för att kunna tillförlitliga perspektiv både innan och efter Covid-19. Ytterligare avgränsningar är att den internetbaserade enkäten skrevs på engelska och därmed inte kan förväntas nå ut till alla tidigare kryssningspassagerare.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Covid-19 , pandemi , kryssning , kryssningsindustri , smittsamma sjukdomar
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index