The role of the first line manager in a Scaled Agile organization A Case Study at Volvo Cars Corporation

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Management and economics of innovation (MPMEI), MSc
Publicerad
2019
Författare
Ljung, Anna
Udesen, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index