Computer Game with Fluids Animation. Designing and implementing a computer game using interactive fluid dynamics

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Software Engineering (300 hp)
Publicerad
2016
Författare
Bjuhr, Eric
Enetorp, Fredrik
Ljung, Per
Svanström, Olle
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Informations- och kommunikationsteknik , Computer and Information Science , Information & Communication Technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index