Phase field modeling of damage using proper generalized decomposition

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Applied mechanics (MPAME), MSc
Publicerad
2016
Författare
Ekre, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Materialvetenskap , Teknisk mekanik , Building Futures , Materials Science , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index