Phase field modeling of damage using proper generalized decomposition

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Ekre, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Materialvetenskap, Teknisk mekanik, Building Futures, Materials Science, Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material