Från betongbytta till samhällsnytta En undersökning om hur social hållbarhet kan skapa attraktivare anbud

dc.contributor.authorJonsson, Kajsa
dc.contributor.authorOlofsson, Wilma
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerRyd, Nina
dc.contributor.supervisorRyd, Nina
dc.date.accessioned2021-06-15T10:51:35Z
dc.date.available2021-06-15T10:51:35Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractSocial hållbarhet är ett begrepp med många definitioner och tolkningar. Avsaknaden av en fastställd definition av begreppet i bygg- och fastighetsbranschen gör att det upplevs utmanande att arbeta med. Samtidigt utökas kravställningen kring de sociala frågorna i upphandlingar, varför det blir viktigt att utveckla ett starkt socialt hållbarhetsarbete för att anses vara ett företag i framkant. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka hur företag kan utveckla sitt arbete med social hållbarhet för att bli attraktivare i upphandlingar. Undersökningsmetoderna till arbetet har utgjorts av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med representanter från olika branschaktiva företag, litteraturstudier samt en benchmarking. Benchmarkingen genomfördes med intentionen att få inspiration från företag i andra branscher som är framgångsrika inom social hållbarhet. Intervjuresultaten har vävts samman med insamlad information från litteratur och benchmarking för att sammanställas till förslag på framtida förhållningssätt. Resultatet från intervjuerna visar på hur de olika företagen arbetar med social hållbarhet, vilka utmaningar de ställs inför, vilken roll social hållbarhet har i upphandling och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Respondenterna menar att byggbranschen är på väg mot en mognad, där social hållbarhet är högt prioriterat och spelar en central roll i upphandlingar. Däremot finns det fortfarande utmaningar som måste hanteras, till exempel arbetsrättsliga villkor och den höga olycksrisken, innan företagen kan gå över på extra tillägg. Arbetet mynnar ut i fyra förslag som kan leda till mer attraktiva anbud i framtiden. Förslagen handlar om att skriva välarbetade anbud, ha tydlig kommunikation utåt kring sitt sociala hållbarhetsarbete, inkludera hållbarhetsplaner i anbuden samt att samla alla projekt i en gemensam hubb.sv
dc.identifier.coursecodeACEX20sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/302536
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectUpphandlingsv
dc.subjecterbjudandensv
dc.subjectbyggbranschensv
dc.subjecthållbar utvecklingsv
dc.subjectsociala frågorsv
dc.subjecthållbarhetsarbetesv
dc.titleFrån betongbytta till samhällsnytta En undersökning om hur social hållbarhet kan skapa attraktivare anbudsv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX20 - Jonsson Kajsa - Olofsson Wilma.pdf
Storlek:
2.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: