Drivenhet till befintlig inspektionsutrustning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
ÖRDöG, MICHAEL
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vid kärnkraftverket Ringhals AB utför det årliga kontroller av systemen för att säkerställa en säker drift. Dessa är i många fall visuella kontroller där videoprober, som manuellt skjuts in i rören och tankarna, används. Då systemen många gånger innefattar rörböjar och trånga utrymmen, har vissa delar av systemen inte varit åtkomliga med befintlig utrustning. Detta har föranlett det behov som renderat i detta examensarbete. Kravspecifieringen av lösningen innefattade följande: • Damm-, vatten- och strålskyddad • Tåla vardagligt bruk • Enkel att använda, enkel att ta av och sätta fast på befintlig utrustning vid behov • Kompakt, för att kunna användas till så många applikationer som möjligt En drivenhet till ett befintligt inspektionssystem togs fram. Drivenheten har två hjul som är utbytbara och har individuella motorer inuti ett dam- och vattentätt hus av aluminium. Enheten är förbunden med kabel till en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen består av en joystick samt en PIC-processor för styrningen av de två motorerna där PIC-processorn står för beräkningen av rätt spänning till rätt motor beroende på joysticken’s utslag. Projektet innefattade också ett koncept på sladdvinda för drivenhetens kabel, men tillverkningen av denna kommer ske först när prototypen blivit godkänt för bruk vid Ringhals AB.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Materialvetenskap , Övrig teknisk materialvetenskap , Övrig annan teknik , Energy , Sustainable Development , Materials Science , Other materials science , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index