Energitillförsel till kylanläggningar och dess påverkan på växthusgasutsläpp

dc.contributor.authorTillman, Patrick
dc.contributor.authorBerndtsson, Patrik
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciencesen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:48:41Z
dc.date.available2019-07-03T14:48:41Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractDenna studie har haft som syfte att utröna hur ett byte av köldmedium i befintliga kylanläggningar påverkar växthusgasutsläppen med inriktning på energitillförseln för driften av kylanläggningen och dess CO2 utsläpp. Metoden har varit att ta fram driftsdata med hjälp av en simulator och komplettera med anläggningsdata från verkliga fartyg. Det finns ett par olika beräkningsmodeller för att beräkna miljöpåverkan på kylanläggningar där man även tar hänsyn till energiproduktionens miljöpåverkan. TEWI (Total Equivalent Warming Potential) är den metod som valts i denna studie. I de beräkningarna som utförts påvisas att byte till nya mer miljövänliga köldmedier i gamla anläggningar medför en ökad miljöpåverkan främst i form av CO2 utsläpp. Det visar sig att energibehovet i gamla anläggningar som är optimerade för gamla köldmedier ökar och därmed kräver mera energiproduktion. Det visar sig också att landanslutningar, dock beroende på var i världen anslutningen sker, jämfört med egenproducerad energi ger en minskad miljöpåverkan. Främst beroende på att landbaserad energi ofta är mer miljövänligt producerad än den vanligaste formen på fartyg som är dieseltillverkad.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/255491
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectEnergi
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectInnovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
dc.subjectNaturresursteknik
dc.subjectEnergisystem
dc.subjectAnnan miljöbioteknik
dc.subjectEnergy
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectInnovation & Entrepreneurship
dc.subjectEnvironmental Engineering
dc.subjectEnergy Systems
dc.subjectOther Environmental Biotechnology
dc.titleEnergitillförsel till kylanläggningar och dess påverkan på växthusgasutsläpp
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
255491.pdf
Storlek:
3.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext