Hälsosam arbetsplats hemma: En nytolkning av kontorsmöbler för det framtida och hybrida arbetslivet

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Borén, Pontus
Ekdahl, Karolina
Ellis, Jonas
Haggren, Alfred
Silverstam, Emma
Wrangdahl, Matilda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
För att begränsa smittspridningen av covid-19 utfärdade Folkhälsomyndigheten under våren 2020 föreskrifter och allmänna råd i syfte att rädda liv. Bland annat uppmanades arbetsgivare att låta sina anställda arbeta hemifrån, vilket medförde en kraftig och plötslig ökning av hemarbete i samhället. I och med pandemin har utvecklingen mot ett mer flexibelt arbetssätt påskyndats då många upptäckt fördelarna med att arbeta hemifrån, och många ser framför sig ett framtida arbetsliv i hybridformat. En utmaning i att arbeta hemifrån är att anpassa arbetsmiljön för att undvika långsiktig negativ påverkan på arbetstagarens hälsa. I och med detta har behovet av lösningar för att upprätta en hälsosam arbetsplats hemma vuxit, vilket identifierats som en intressant möjlighet av företaget AJ Produkter, projektets uppdragsgivare. Syftet med projektet var att undersöka de behov och krav som uppstår i samband med hemarbete, och resultera i utformning av en produkt som främjar arbetsmiljön i hemmet. En användarstudie genomfördes, den visade att användare har behov av en funktionell, flexibel och ergonomisk hemarbetsplats, som samtidigt inte ska ta för stor plats eller inkräkta på deras personliga stil eller återhämtningsmöjligheter utanför arbetstid. Resultatet blev en platseffektiv möbel utformad för både stående och sittande arbete, förvaringsmöjligheter, ett enkelt och intuitivt användningssätt samt ett uttryck som samstämmer med en hemmamiljö. Produkten förväntas bidra till mer gynnsamma arbetsställningar, större variation och flexibilitet i arbetssituationen att arbeta hemifrån, vilket är i linje med nationella satsningar på arbetsmiljö och folkhälsa.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hemarbete, Distansarbete, Hemmakontor, Arbetsmiljö, Ergonomi, Heminredning, Hybridarbete, Hälsa, Produktutveckling.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index