Brandaspekter vid byggande med trä i höghus - En jämförelse mellan Sverige, Norge och Storbritannien

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Norberg, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det är idag välkänt att flera faktorer måste etableras för att stoppa växthuseffektens framfart. Etableringen av massivträ i höghus är en god start på vägen. Etableringen av massivträ syns tydligt i nybyggnationer och en strävan efter mer exponerat trä i byggnaden har påbörjats. Träets naturliga egenskaper med låg vikt i förhållande till volym skapar nya möjligheter för fraktning av prefabricerade element. Prefabriceringen bidrar till att större partier kan fraktas, vilket vidare leder till minskad tid på arbetsplatsen. Anledningen till den sena etableringen av massivträhus beror på de brand- samt fuktfaktorer som tillkommer. Inte nog forskning hade tidigare utförts på materialet vilket kan skapa en osäkerhet bland konstruktörer, konsulter samt kunder. Materialet innebär en mer komplex konstruktion där brand samt fukt spelar en större roll vid jämförelse med betongbyggnader. Risken för mögel och röta medför riktlinjer för räddningstjänsten, där de behöver mer förkunskaper vid släckning av en träbyggnad vid jämförelse med en betongbyggnad. Vid jämförelse av de brandtekniska kraven i Sverige, Norge och Storbritannien finns många likheter, dock använder sig de tre olika länderna av speciella verktyg. Norge har lägst krav vid användande av trä, de värdesätter hälsofördelarna högt och etablerar därför massivträ i större grad. Storbritannien har istället högst krav på träbyggnationer, katastrofer som Greenfell Tower och The Great Fire har satt djupa spår inom landet och bidrar till striktare krav. Sverige använder sig istället av tekniska byten vid massivträ hus. Tekniska byten innebär att till exempel installation av sprinkler kan bidra till mer exponerat trä. De tekniska bytena måste stärkas med hjälp av analytisk dimensione ring. Analytisk dimensionering skapar enorma möjligheter för utvecklandet av massivträ i höghus. Användandet av brandskyddsfärg, impregnering, gipsskivor samt andra brandskyddande material skapar stora möjligheter att fortsätta och vidareutveckla byggnationen i trä. Dagens forskning gällande byggnation i trä skapar stora möjligheter samt utvecklingspotential för byggmaterialet. Trä är ett utav de bästa alternativen miljömässigt och kommer fortsätta utvecklas för att skapa trygga, hälsosamma samt miljövänliga byggnader i framtiden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index