Development of modul-cover

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Product development (MPPDE), MSc
Publicerad
2019
Författare
Karlsson, Richard
Martinsson, Edvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index