Car to infrastructure communication (C2I)

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Rosenborg, Henrik
Schoppenborg, Christina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
En av de mest omtalade ämnet i tekniska sammanhang är självkörande bilar. Det är ett kontroversiellt ämne och det kommer utan tvekan att medföra stora förändringar i våra trafiksystem. Innan självkörande bilar kan ta över vägarna måste de möta väldigt höga säkerhetsstandarder och rutiner. För att uppnå en säkrare och mer effektiv transport, måste fordon lära sig att förstå sin omgivning, till exempel infrastrukturen fordonet befinner sig i. Enligt det amerikanska transportdepartementet ligger den mänskliga faktorn bakom orsaken till olyckor i 94 % av fallen. [1] Infrastrukturen har inte utvecklats särskilt mycket de senaste åren medan bilarna blir mer moderna och även autonoma. För att hålla reda på de nya smarta bilarna måste infrastrukturen digitaliseras. Rapporten beskriver en undersökning av möjligheterna för kommunikation mellan ett autonomt fordon och infrastruktur. Resultatet efter tester med företaget Infotivs autonoma bilplattform i kontorslandskap presenteras. Rapporten beskriver implementationen av bil till infrastrukturkommunikation bestående av en mjukvarulösning för kommunikation mellan fordon och infrastruktur samt demonstrations-enheter av en bro samt ett trafikljus.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Autonoma fordon , IAP , ADAS , Python
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index