Implementeringsstudie av InfraWorks 360 i samverkan med Revit och AutoCAD Civil 3D Användning av BIM i tidigt skede vid broprojektering

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
LINDSTRÖM, NIKLAS
VENDELSTRAND, ISAK
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
BIM har aktualiserats och blivit mer etablerat inom byggbranschen på senare år och förekommer alltmer som ett arbetssätt i anläggningsbranschen där den appliceras för att skapa en digital modell av en anläggning. Parallellt med etableringen av BIM i anläggningsbranschen går utvecklingen av de programvaror som möjliggör BIM framåt, där InfraWorks 360 är ett aktuellt exempel på detta. Huvudsyftet med examensarbetet är att ta fram en eller ett par förslag på arbetsmetodiker där InfraWorks 360, Revit och Civil 3D i samverkan kan nyttjas på ett effektivare sätt. Detta för att underlätta en eventuell implementering av InfraWorks 360 i en verksamhet baserad på Revit och Civil 3D. Detta examensarbete innehåller en grundlig undersökning i form av en fördjupning i programvaran InfraWorks 360. Dessutom omfattar studien en utredning kring vilka alternativa vägar som är möjliga att gå för att i större utsträckning använda InfraWorks 360 som ersättning för Revit och Civil 3D i det tidiga skisseringsskedet av ett anläggningsprojekt. Vidare undersöker examensarbetet effektivitet genom att i InfraWorks 360 producera likvärdigt material efter ett befintligt projekt utfört i Revit. Detta genomförs för att kunna jämföra arbetstider, kvalitet på visualisering och framförallt belysa för- och nackdelar med både den befintliga och den nyföreslagna arbetsmetodiken. Studien visar att visualiseringen som kan uppnås genom InfraWorks 360 är en klar fördel med programvaran. Med hänsyn till hur användarvänlig den också är rekommenderas aktörer på marknaden att i alla fall överväga en ökad användning av InfraWorks 360. Programvaran kan bidra med en tydligare kommunikation mellan olika aktörer och beställare med sin effektiva arbetsmetodik och kraftfulla visualisering. Möjligen kan InfraWorks 360 fylla en funktion i skeden där förändring i projektet fortfarande sker kontinuerligt i samband med dialog med exempelvis beställare. Fortsätter dock utvecklingen av InfraWorks 360 i den takt den gör idag skulle en implementering av programvaran vara en effektiv och lönsam åtgärd.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index