Marknadsanalys: utsläppsreducerande system i restaurangbranschen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Alsibai, Sari
Krsteski, Andrej
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Luftföreringar i form av volatila organiska föreningar och partikelutsläpp bidrar med hälsorelaterade miljörisker. Den största okontrollerade källan för utsläpp kommer från restaurangbranschen och i synnerhet snabbmatsindustrin i urbana miljöer. Nuvarande finns det få utfärdade studier om luftföroreningar som förorsakas av restaurangbranschens köksutsläpp. Det finns dock konsensus bland utfärdade studier att utsläppen utgör en risk för hälsa och miljö. Företaget som rapporten utgår från utvecklar en högeffektiv renare av luftburna utsläpp för snabbmatsbranschen. Produkten har tidigare använts i industrimiljöer och företaget ser potential att etablera produkten vidare i snabbmatsbranschen. Syftet är att utföra en marknadsanalys för att studera möjligheterna på den svenska målmarknaden och bidra med rekommendationer för vidareutveckling av produkten. Rapporten har utfört en behovsanalys för att studera produktens primära, sekundära och latenta behov och viktat dessa för att kunna marknadsanpassa produkten till den svenska målmarknaden. Således har rekommendationer skapats och validerat företagets säljpunkter utifrån rapportens kundundersökning. Slutsatsen är att högeffektiv rening av luftburna utsläpp inte är av tillräckligt stort värde för att kundsegmentet skall investera i företagets produkt. Studiens resultat visar att det orsakas av bristfällig medvetenhet om partikelutsläpp och volatila organiska föreningar från allmänheten, myndigheter och restaurangbranschen. Studien visade att produkten har andra egenskaper som kan utgöra incitament för köp av produkten. Därutöver identifierades utvecklingsmöjligheter för egenskaper och behov som inte tillfredsställs av produkten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
partikelrening, ventilationssystem, marknadsanalys, marknadsundersökning, utsläppsreducerande system, snabbmatsbranschen, snabbmatsindustrin, restaurangbranschen, volatila organiska föreningar, VOC
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index