Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2013
Författare
Forsén, Janna
Grahn, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi, Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material