Consumer perceptions of packaging alternatives for food pastes

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Arell, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Other Engineering and Technologies , Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index