Hållbara innovationer i kommunala miljöer En studie av Borås, Skövde och Trollhättan

dc.contributor.authorRichnau, Ebba
dc.contributor.authorTorstensson, Erik
dc.contributor.authorBergland, Hanna
dc.contributor.authorCahn, Jacob
dc.contributor.authorFeizi, Jawad
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorKohn Rådberg, Kamilla
dc.date.accessioned2020-08-13T07:28:08Z
dc.date.available2020-08-13T07:28:08Z
dc.date.issued2020sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractInnovation är nödvändigt för att nå hållbar utveckling. Offentlig sektor står dock inför unika utmaningar relaterat till förutsättningar för innovation. Eftersom svenska kommuner har beslutsfattande ansvar inom många hållbarhetsfrågor är innovation därav viktigt för deras framtida utveckling. Studiens syfte är att undersöka hur kommunerna Borås, Skövde och Trollhättan arbetar med att främja hållbara innovationer under innovationsprocessens olika faser samt identifiera och presentera förslag till utveckling. Ett ramverk bestående av hållbarhet och innovationsprocessens fyra faser; generering av möjligheter, inkubation och prototypskapande, replikation och skalbarhet samt analys och lärande har tillämpats genomgående under studien. Studien är av kvalitativ natur. Snöbollsurval användes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med relevanta aktörer från kommunerna och relaterade organisationer. Resultaten från intervjuerna tyder efter analys på att det finns varierande insatser från alla tre kommunerna att främja innovation i de fyra respektive faserna. Dessutom har samtliga kommuner antagit visioner som Agenda 2030 och Klimat 2030, med avsikten att integrera ekonomisk, social och miljörelaterad hållbarhet i organisationerna. Dock tyder den begränsade studien på att arbetet som görs, trots att det är viktigt, i vissa aspekter kan anses otillräckligt med hänsyn till de utmaningar kommunerna står inför. Utvecklingspotential kan inkludera stimulering av hållbar innovation genom ökad medvetenhet, prioritering, långsiktighet och samverkan. Vidare kan en tydligare ansvarsfördelning tillsammans med mer strukturerade metoder för utvärdering vara fördelaktig för att skapa fler möjligheter till hållbar innovation i framtiden. Nyckelord: Svenska kommuner, innovation, hållbarhet, offentlig sektor, generering av möjligheter, inkubation och prototypskapande, replikation och skalbarhet, analys och lärandesv
dc.identifier.coursecodeTEKX04sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/301449
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesTEKX04-20-02sv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSvenska kommunersv
dc.subjectinnovationsv
dc.subjecthållbarhetsv
dc.subjectoffentlig sektorsv
dc.subjectgenerering av möjlighetersv
dc.subjectinkubation och prototypskapandesv
dc.subjectreplikation och skalbarhetsv
dc.subjectanalys och lärandesv
dc.titleHållbara innovationer i kommunala miljöer En studie av Borås, Skövde och Trollhättansv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX04-20-02.pdf
Storlek:
2.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: